top of page

 

Juridische kennisgeving

Site manager - Jip Wijngaarden
info@jipwijngaarden.com

 

 

Juridische kennisgeving

Kennisgeving voor het gebruik van de site www.jipwijngaarden.com.

© Copyright: De inhoud van de website www.jipwijngaarden.com, hierna genoemde manager, wordt beschermd door het recht op intellectuele eigendom.

Disclaimer: de informatie op de website is zorgvuldig verwerkt. De manager is echter niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de inhoud. De beheerder behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment te wijzigen en / of de toegang tot de website in te trekken.

Links: In de geest van het leveren van diensten kan de Operator links plaatsen naar externe websites van derden die door hen worden beheerd. Met betrekking tot de inhoud van de aldus verbonden pagina's draagt ​​alleen hun operator de verantwoordelijkheid ervoor en kan de operator er geen verantwoordelijkheid voor dragen. Het bestaan ​​van een verwijzing (link) betekent ook niet dat de Operator de inhoud van de opgeroepen pagina's goedkeurt.

 

Privé-sfeer

Over het algemeen kunt u door de pagina's van www.jipwijngaarden.com bladeren zonder sporen achter te laten waarmee u uw identiteit kunt vinden.

 

We stellen geen gebruikersprofielen op en houden dergelijke statistieken niet bij. De sitewinkel vereist het gebruik van cookies.

Door door de pagina's te bladeren, de inhoud te lezen of te downloaden, wordt automatische informatie verzameld en vastgelegd:

 • De naam van het internetdomein (bijv. "Www.uwdomein.com", als u er toegang toe hebt via een privé-internetaccount op internet en uw IP-nummer (het wordt automatisch toegewezen wanneer u verbinding maakt met internet), met die u op onze website bezoekt

 • Gebruik van browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Fire Fox, Opera, Safari ...) en een besturingssysteem (zB Windows, Unix, Mac ...)

 • Datum en tijd van toegang

 • De pagina's waartoe u toegang heeft

 • De referentiepagina, als u toegang heeft tot onze site vanaf een andere website.

De gegevens die automatisch tussen computers worden uitgewisseld, maken persoonlijke identificatie niet mogelijk. Deze anonieme gegevens worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden met als doel de site nuttiger voor u te maken.

Als u ons vragen of informatie stuurt via het online formulier, moet u ons privégegevens verstrekken, bijv. ex. naam, postadres, e-mailadres. Deze informatie die u ons heeft toevertrouwd, wordt met de grootste zorg en absolute discretie behandeld. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de behoeften van de Operator en worden niet doorgegeven aan derden.

 

 

 

Verkoopvoorwaarden

 

We vertrouwen onze klanten. Daarom houden we de algemene verkoopvoorwaarden zo kort, simpel en begrijpelijk mogelijk. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

1. Algemene toepassing

 1. Het online bestellen van artikelen is gebaseerd op de algemene verkoopvoorwaarden, bekend onder de afkorting van CGV.

 2. Door de bestelling online te plaatsen, accepteert de gebruiker deze AV.

 3. AO-COM Sarl, hierna door de exploitant van de winkel genoemd, is verantwoordelijk voor de verwerking van de verkoop van artikelen op de site www.jipwijngaarden.com .

 4. De bestelling en betaling worden gedaan aan de eigenaar van de winkel.

 5. Leveringen worden gedaan door de eigenaar van de winkel en zijn partners.

2. Prijs, betaling

 1. De prijzen op het moment van bestelling zijn van toepassing op de aangeboden artikelen.

 2. Voor Zwitserland zijn de prijzen in CHF, voor alle andere landen in EUR. Let op de valutawissel onderaan de pagina.

 3. Over de aangegeven prijzen wordt geen belasting over de toegevoegde waarde geheven.

 4. Verzend- en verpakkingskosten worden berekend op basis van bestemming, gewicht en maat.

 5. Wij leveren alleen tegen voorafgaande betaling. 

3. Levering

 1. Levering vindt plaats op het door de klant aangegeven adres en volgens het gekozen transportmiddel.

 2. Bestelde artikelen worden zo snel mogelijk verzonden, meestal binnen 3-5 werkdagen (plus verzendtijd). Voor een langere wachttijd wordt de klant geïnformeerd. Indien de vertraging meer dan drie weken bedraagt, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren. Schriftelijke melding is voldoende.

 3. De levering van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de klant, ook indien deelleveringen worden gedaan. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor vertraagde leveringen.

4. Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van de winkelier tot volledige betaling van de factuurprijs.

5. Garantie, aansprakelijkheid

 1. Controleer direct de geleverde producten. Transportschade moet direct aan de transportonderneming worden gemeld.

 2. De garantieperiode voor de producten is twee jaar - vanaf ontvangst van levering. Neem in geval van garantie of andere vragen contact met ons op.

 3. Schadeclaims zijn uitgesloten tegen de exploitant van de winkel en tegen zijn werknemers, behalve in geval van grove of opzettelijke fout.

6. Annulering

 1. Online bestellen is bindend. Annulering is alleen mogelijk bij een vertraging in de levering van meer dan drie weken (zie 3.2.).

7. Gegevensbescherming

 1. De verwerking van persoonlijke gegevens (namen, postadressen, telefoonnummers, enz.) Die de klant in het kader van het gebruik van onlineverkoop aan de beheerder van de winkel toevertrouwt, wordt beschermd door de beschermingswetgeving. Datas. De gegevens worden zorgvuldig verwerkt en worden alleen gedeeld met de mensen en bedrijven die betrokken zijn bij de verkoop.

8. Overige bepalingen

 1. De Zwitserse wet is van toepassing.

 2. Voor alle geschillen die voortvloeien uit deze contractrelaties is uitsluitend de bevoegde rechtbank Fribourg (CH).

 3. De eigenaar van de winkel behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor de verkoop is de versie van de verkoopdatum van toepassing.

 4. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn, annuleert dit niet het gehele contract. De ineffectieve regeling wordt vervangen door de desbetreffende wettelijke bepaling.

©Jip Wijngaarden
bottom of page